Ouders doen mee op kindcentrum Eigenwijze

Voor ons bent u als ouder net zo goed een partner voor het kindcentrum als dat het kindcentrum invloed heeft op thuis. Als kindcentrum doen wij het samen met onze ouders.

Goed samenspel werkt beter

Als kindcentrum doen wij veel samen met de ouders en helpen wij elkaar waar mogelijk. Dat heeft absoluut een positieve invloed op hoe uw kind de tijd op het kindcentrum beleeft. Zo werken het team en de ouders samen om tot een optimale ontwikkeling van elk kind te komen. Ouders nemen vak actief deel en zien wij als educatieve partners die welkom zijn op het kindcentrum!

Onze Schooltuin

Wij willen de kinderen graag leren zorg te dragen voor de natuur. Het meeste leer je als je kan handelen en daarom heeft het kindcentrum een deel van het terrein ingericht als schooltuin.

Hoe houden wij u op de hoogte?

Onderwijs: Via de handige Parro-app kunt u dagelijks de berichten zien die voor u van belang zijn. Na inschrijving krijgt u vanzelf een uitnodiging toegestuurd waarmee u Parro kunt downloaden.

Opvang: Via het Ouderportaal Konnect kunt u contact opnemen met de medewerkers.

Ouder aan het woord:

“Het is echt een stuk leuker dan ik verwacht had om betrokken bij school te zijn. Dan zie je pas echt waar je kind elke dag is.”

Erik van der Molen – Vader van Gijs (7) & Julia (5)

Denkt u met ons mee?

De Medezeggenschapsraad en de Ouderraad zijn belangrijke overlegorganen om vanuit meerdere kanten naar de ontwikkeling van zowel het kindcentrum als de kinderen te kijken.

Medezeggenschapsraad

Maandelijks heeft de Medezeggenschapsraad een vergadering waar zij de belangrijke ontwikkelingen van Kindcentrum Eigenwijze bespreken. Deze vergaderingen zijn vrij toegankelijk.

Mocht u een keer willen aansluiten of een vraag hebben, dan kunt u mailen naar: mr@kindcentrumeigenwijze.nl