Peuteropvang, kinderopvang, tussenschoolse én buitenschoolse opvang onder een dak.

Als Kindcentrum bieden wij een compleet programma waarin onderwijs en opvang elkaar aanvullen en versterken. Wij verzorgen zowel voor, tussen en naschoolse opvang als opvang in de schoolvakanties. Tevens beschikken wij over kinderopvang en peuteropvang.

Voor informatie, tarieven en inschrijven verwijzen we u naar welschapkinderopvang.nl.

Inschrijven kan via deze link: inschrijven.

Peuteropvang

De peuteropvang van kindcentrum Eigenwijze is gevestigd in de school. We delen de ingang met de school en het buitenplein met de kleutergroepen. Kinderen vanaf 2 jaar mogen twee dagdelen komen spelen in ons peuteropvanglokaal. Wij werken met het educatieve VVE programma Uk & Puk, waarin spelen centraal staat en er aandacht is voor de (taal-) ontwikkeling van de kinderen.

Openingstijden
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

van 8.15 uur tot 12.15 uur.

Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf Eigenwijze is onderdeel van kindcentrum Eigenwijze. Een compleet programma waarin onderwijs en opvang elkaar aanvullen en versterken. Ons kinderdagverblijf is in juni 2022 gestart en wij zijn trots op onze mooie, nieuwe en lichte locatie. Wij bieden ruimte aan drie verticale groepen voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Elke groep heeft ruimte voor maximaal 16 kinderen.

Alle groepen werken met het voorschoolse educatie programma Uk & Puk, waarbij de pop Puk een grote rol speelt. Hiermee proberen wij spelenderwijs kinderen te stimuleren in hun taalontwikkeling. Het dagverblijf is dagelijks geopend van 7.30 uur tot 18.00 uur.

Naschoolse opvang

Bij kindcentrum Eigenwijze is er opvang voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Ons team bestaat uit ervaren pedagogische medewerkers, die betrokken en enthousiast zijn. De medewerkers bezorgen uw kind ontspanning en plezier na schooltijd. Wij zijn geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 14.15 uur tot 18.30 uur. Op woensdag en vrijdag worden de kinderen bij BSO Kameleon op het Lauraplein opgevangen.

Ook in de schoolvakanties is de BSO geopend. Wij bieden dan elke dag opvang van 8.30 uur tot 18.30 uur op BSO de Kameleon.

De BSO biedt een afwisselend activiteitenaanbod met o.a. workshops en uitstapjes. Daarnaast is er altijd aandacht voor spel en bewegen. Dit doen we zo veel mogelijk buiten, maar als het weer erg slecht is maken we gebruik van de speelzaal van school.

Tussenschoolse opvang

De kinderen eten met de leerkracht en daarna zullen zij onder begeleiding van een pedagogisch medewerker een half uur buitenspelen. Wij werken met een continurooster, waarbij de leerlingen 4 dagen in de week op school lunchen. De pedagogisch medewerkers verzorgen de pauze op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 12:00 uur t/m 13:00 uur.

Pedagogisch medewerker aan het woord:

Bij Kindcentrum Eigenwijze gaan onderwijs en opvang hand in hand! Bij gezamenlijke vieringen( zoals de Sinterklaasviering)  halen de oudste schoolkinderen de peuters op en lopen ze samen hand in hand naar de festiviteiten

Lisanne Stark- pedagogisch medewerker peuteropvang