Kindcentrum Eigenwijze

Kindcentrum Eigenwijze is een kindcentrum, waarbij wij onderwijs en opvang bieden aan kinderen van 0 t/m 12 jaar oud. Wij streven er naar om kinderen te laten ontwikkelen op de manier die bij hen past. Daar laten wij u graag meer van zien.

Onze missie

Kindcentrum Eigenwijze leidt kinderen op tot actieve en creatieve wereldburgers. Wij geven kinderen bagage mee die ze in de toekomst nodig hebben. We zorgen ervoor dat kinderen eigenaar zijn van hun leerproces, waarbij ze de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en uitdagingen op te zoeken. Creatief denken en een onderzoekende houding is daarbij van belang. Wij leren de kinderen een hoge mate van zelfstandigheid aan, waarbij samenwerken en probleemoplossend denken een vereiste is. Deze stevige basis zorgt ervoor dat kinderen klaar zijn voor de toekomst!

Toekomstgericht

Ons onderwijs is eigentijds en uniek in Heemskerk. Kindcentrum Eigenwijze haakt in op de veranderende samenleving waarin, naast basisvakken als spelling, lezen, taal en rekenen, sociale vaardigheden steeds belangrijker worden. Deze onmisbare vaardigheden zoals samenwerken, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid nemen en probleemoplossend denken, zijn verweven in ons onderwijs en opvang. Wij gebruiken (digitale) middelen en methoden die bij steeds meer gepersonaliseerd leren passen.

Unitonderwijs

Bij het werken in units wordt uw kind uitgenodigd om samen te werken met kinderen uit de andere leerjaren. Door deel te nemen aan een groep leren kinderen al jong om te gaan met verschillende personen van verschillende leeftijden. Ze leren hun eigen talent en die van elkaar te herkennen en er gebruik van te maken. De leerkrachten hebben een meer coachende rol, waarbij zij kinderen begeleiden om zichzelf verder te ontwikkelen. Als  ouder maakt u ook deel uit van het proces en participeert u in de school, zodat u weet waar uw kind mee bezig is. Grote voordelen van unitonderwijs zijn onder andere dat de kinderen een betere aansluiting hebben op het voortgezet onderwijs en de individuele behoeftes worden beter bediend.

Op de opvang wordt gewerkt met verticale groepen. Hierdoor werken zij op dezelfde wijze als het onderwijs.

Eigenaarschap

Kinderen zijn verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Wij zorgen ervoor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om zichzelf te ontwikkelen. Onze enthousiaste medewerkers blijven zichzelf uitdagen en ontwikkelen om uw kind het allerbeste onderwijs te geven vanuit een begeleidende rol. Onze ouders zijn zeer betrokken en nemen ook verantwoordelijkheid voor wat hun kind leert. Zij nemen vaak een actieve rol aan om de kinderen en de school verder te ontwikkelen. Er is veel vertrouwen tussen medewerkers en ouders: samen behalen wij de beste resultaten.

Veiligheid

Elk kind voelt zich bij ons op het kindcentrum veilig, omdat wij samen zorgdragen voor een positieve sfeer in het kindcentrum. Er is vertrouwen tussen leerlingen, ouders en leerkrachten en pedagogische medewerkers, waardoor kinderen echt tot leren komen. We werken op een respectvolle manier samen, zodat uw kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. We benaderen de kinderen positief en bieden de kinderen veel rust en structuur. Door onze ondersteunende en sturende rol, zorgen we er samen voor dat kinderen zichzelf kunnen zijn.

Ons team

Met een enthousiast team werken wij aan een fijne school voor uw kind. Vanuit toekomstgericht unitonderwijs bieden wij samen een sterke basis voor leerlingen van kindcentrum Eigenwijze om uit te vliegen.

Met zestien basisscholen, waaronder één school voor speciaal basisonderwijs, staan wij voor een breed en dekkend aanbod van openbaar basisonderwijs in de IJmond. Samen zijn wij IJmare en werken wij met energie en enthousiasme elke dag opnieuw aan het best mogelijke onderwijs.

Onderwijskenmerken

Veiligheid

Open en eerlijk, verschillen accepteren, persoonlijk contact en alles kan gezegd worden.

Betrokkenheid

Aandacht voor elkaar, leerplezier en enthousiasme.

Groei

Persoonlijke ontwikkeling, op groei gerichte mindset.

Eigenaarschap

Zelfstandig, verantwoordelijk, eigen doelen stellen, samenwerken en samen spelen.