Samen in een stamgroep

Op Kindcentrum Eigenwijze werken wij met de organisatievorm unitonderwijs. Wij hebben gekozen voor deze onderwijsvorm, daar dit vele voordelen heeft. De units op ons kindcentrum zijn verdeeld in unit 1 (groep 1 en groep 2), unit 2 ( groep 3 t/m groep 5) en unit 3 (groep 6 t/m groep 8). De units zijn ingedeeld in stamgroepen, zodat de kinderen in een vast lokaal de dag afsluiten en opstarten. In een unit beschikken de leerlingen over minimaal twee lokalen onder begeleiding van twee leerkrachten.

Voordelen unitonderwijs

Het werken in units geeft vele voordelen voor de leerling, leerkracht en ouder:

  • Unitonderwijs biedt de kans om beter aan te sluiten bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen.
  • Vakspecialisatie bij de leerkracht.
  • Het kind wordt optimaal uitgedaagd en begeleid.
  • Kinderen leren van elkaar. Het samenwerken van leerlingen met verschillende leeftijden, niveaus en interesses bevordert dit.
  • Meer individueel maatwerk per kind.
  • Kinderen worden dagelijks door verschillende leerkrachten gevolgd. Hierdoor krijgen de leerkrachten gedeelde verantwoordelijkheid.

Aandacht voor elk kind

Op kindcentrum Eigenwijze vinden wij individuele aandacht belangrijk. De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben elke dag tijd om te ontwikkelen in hun eigen ontwikkeling (30 minuten). Bij ieder kind is dit anders en ieder kind doet dit op ZIJN EIGEN WIJZE. Leerlingen die bijvoorbeeld moeite hebben met spelling, oefenen op dit moment de spellingregels, terwijl een andere leerling weer tafels aan het flitsen is. Hierdoor heeft de leerkracht tijd om bijvoorbeeld individueel gesprekje te voeren, te helpen een planning te maken of extra instructie te geven. Op die manier krijgen alle kinderen de aandacht die ze verdienen.

Leerling aan het woord:

“Soms werk ik liever zelfstandig omdat ik het dan beter snap, dan ga ik naar het stiltelokaal. Als ik meer hulp wil ga ik naar het begeleidingslokaal, dat is best fijn.”

leerling groep 6

Vakgerichte leerkrachten

Na het eigen programma krijgt bijvoorbeeld groep 6 instructie van de leerkracht die rekenen geeft. De leerkrachten verdelen onderling de vakken. Op die manier kan de rekenleerkracht zich verdiepen in de methode en leerlijnen. Uw kind kan dan optimaal geholpen worden, terwijl de leerkracht de vakken kiest waar hij of zij goed in is. Een vakbekwame en gedreven leerkracht is toch het mooiste wat er is, want u herinnert vast nog wel die geschiedenisleraar die zo gepassioneerd kon vertellen.

Begeleidingslokaal of stiltelokaal

Als de kinderen instructie gehad hebben, kunnen zij een keuze maken tussen het begeleidingslokaal of stilte lokaal. In het begeleiding kunnen ze extra hulp krijgen van een leerkracht of samenwerken met een klasgenoot. In het stilte lokaal werken ze zelfstandig. Naast de opdracht die ze mee hebben gekregen vanuit de instructie, kunnen zij werken aan een weektaak die afgestemd is op hun eigen niveau.