Samen in een stamgroep

Kindcentrum Eigenwijze werkt in units, waarbij kinderen van verschillende leeftijden in één lokaal zitten. De units zijn verdeeld in stamgroepen. De kinderen starten de dag en sluiten die af in hun stamgroep. De kinderen en ouders weten welke leerkracht verantwoordelijk is voor hun kind en bij wie ze terecht kunnen.

Drie units

In de ochtend vormen groep 1/2 samen Unit 1, groep 3/4/5 vormen Unit 2 en groep 6/7/8 vormen Unit 3. Tot de kerstvakantie schuift groep 3 aan bij unit 1. Zij zullen het geleerde van de ochtend gaan toepassen in de hoeken bij groep 1/2. Op deze manier krijgen de kinderen van groep 3 voldoende beweging en tijdens de kringactiviteiten een rijk taal- en rekenaanbod. Groep 1/2 profiteert van de kinderen van groep 3 die al veel bezig zijn met cijfers en letters. Beide groepen profiteren van deze manier van werken. Bij de opvang werken wij in verticale groepen, waarbij de kinderen van 0 t/m 4 bij elkaar in dezelfde groep spelen. Kinderen rond 3,5 jaar worden gestructureerd bij de kleuters uitgenodigd om te wennen aan de kleuterklas.

Aandacht voor elk kind

De kinderen van groep 3 t/m 8 starten in hun stamgroep en met hun eigen programma/weektaak. Kinderen die bijvoorbeeld moeite hebben met spelling, oefenen op dit moment de spellingregels achter de laptop. Zo heeft de leerkracht die tijd zijn handen vrij om een individueel gesprekje te voeren, te helpen een planning te maken of extra instructie te geven. Op die manier krijgen alle kinderen de aandacht die ze verdienen.

Leerling aan het woord:

“Soms werk ik liever zelfstandig omdat ik het dan beter snap, dan ga ik naar het stiltelokaal. Als ik meer hulp wil ga ik naar het begeleidingslokaal, dat is best fijn.”

leerling groep 6

Vakgerichte leerkrachten

Na het eigen programma krijgt bijvoorbeeld groep 6 instructie van de leerkracht die rekenen geeft. De leerkrachten verdelen onderling de vakken. Op die manier kan de rekenleerkracht zich verdiepen in de methode en leerlijnen. Uw kind kan dan optimaal geholpen worden, terwijl de leerkracht de vakken kiest waar hij of zij goed in is. Een vakbekwame en gedreven leerkracht is toch het mooiste wat er is, want u herinnert vast nog wel die geschiedenisleraar die zo gepassioneerd kon vertellen.

Begeleidingslokaal of stiltelokaal

Als de kinderen instructie gehad hebben, kunnen zij een keuze maken tussen het begeleidingslokaal of stilte lokaal. In het begeleiding kunnen ze extra hulp krijgen van een leerkracht of samenwerken met een klasgenoot. In het stilte lokaal werken ze zelfstandig. Naast de opdracht die ze mee hebben gekregen vanuit de instructie, kunnen zij werken aan een weektaak die afgestemd is op hun eigen niveau.