De leden van de Medezeggenschapsraad

In de MR van kindcentrum Eigenwijze hebben wij een personeelsgeleding bestaande uit: Hella Sloksoede en Joke de Jong. Daarnaast hebben wij een oudergeleding bestaande uit: Bas van Oosten en Corina Duin. Om de zes weken hebben zij een vergadering waar zij de belangrijke ontwikkelingen van Kindcentrum Eigenwijze bespreken. Deze vergaderingen zijn vrij toegankelijk. Mocht u een keer willen aansluiten of een vraag hebben, dan kunt u mailen naar: mr@kindcentrumeigenwijze.nl

Vergaderdata

De MR vergadert 7 keer per schooljaar. In onderstaande tabel kunt u zien wanneer de MR bijeenkomt. Wilt u aansluiten bij een vergadering, dan is dit altijd mogelijk. U dient zich vooraf aan te melden bij Corina Duin: mr@kindcentrumeigenwijze.nl

26-09-2023KC Eigenwijze
14-11-2023KC Eigenwijze
23-01-2024KC Eigenwijze
21-03-2024KC Eigenwijze
04-06-2024KC Eigenwijze
07-07-2024KC Eigenwijze

Extra informatie

Als MR-lid kunt je een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op de school van je kind. Je bent nauw betrokken bij de school, je kunt meepraten en -beslissen over het beleid. Je krijgt meer contact met andere ouders, het team en het bestuur. Bent u geïnteresseerd om actief deel te nemen in de MR, dan bent u van harte uitgenodigd dit kenbaar te maken bij Ikina Poelarends. Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste ouders, die het leuk vinden om mee te denken over de visie en het beleid van Kindcentrum Eigenwijze.