Ziekmelden

Komt uw kind niet op school wegens ziekte of een andere belangrijke reden, dan bent u verplicht ons dat zo snel mogelijk (liefst een kwartier voor schooltijd) te laten weten. U kunt hiervoor het oudercommunicatiesysteem Parro gebruiken. Moet uw kind naar de dokter of naar de tandarts onder schooltijd, dan vinden we het prettig als u minimaal een dag van tevoren een briefje meegeeft naar de groepsleerkracht. Mocht uw kind een besmettelijke ziekte hebben opgelopen waarbij anderen ernstige risico’s kunnen oplopen, dan vernemen wij dit graag.