Sociaal vaardig met Kiva

Kiva

Om te ontwikkelen is het belangrijk dat uw kind zich veilig voelt en dat uw kind zelfvertrouwen heeft. Op Kindcentrum Eigenwijze vinden wij het belangrijk om gezamenlijk te werken aan een fijne sfeer. Hierbij werken leerkrachten en ouders nauw samen. Het speciale KiVa-programma, gericht op het versterken van sociale veiligheid en het tegengaan van pesten, voeren wij door op het kindcentrum. Op een positieve manier respectvol met elkaar omgaan, ondersteund met heldere regels en afspraken, maakt het voor ieder kind prettig om op school of op de opvang te zijn. Als ouder maakt u wat ons betreft deel uit van de ontwikkeling van uw kind waar wij samen aan werken.