Schoolzwemmen

Op kindcentrum Eigenwijze vinden wij het belangrijk dat alle leerlingen zelfredzaam zijn in het water. Om deze reden gaan alle leerlingen van groep 3 en 4 elke week onder schooltijd schoolzwemmen. Tijdens schoolzwemmen kunnen zij de zwemdiploma’s A, B en C behalen. Wij zwemmen bij de Waterakkers in Heemskerk. Indien een leerling eind groep 4 nog geen A-diploma heeft, krijgt hij/zij de mogelijkheid om deze alsnog te behalen. Wij streven ernaar dat alle leerlingen KC Eigenwijze verlaten met minimaal een A-diploma op zak.

In groep 8 bieden wij ook schoolzwemmen aan. De leerlingen gaan verspreid in het jaar 10 keer schoolzwemmen, waarbij zij de vaardigheden van het zwemmen beoefenen. Het is belangrijk dat leerlingen blijven oefenen met zwemmen na het behalen van hun zwemdiploma.